3 Comments
  1. Rất hữu ích. Cảm ơn ad…

  2. Mình thực hiện việc đổi DNS: Preferreed DNS server: 4.2.2.3 và Alternate DNS server: 4.2.2.4 là truy cập được Facebook. Cảm ơn tác giả.

Để lại lời bình

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo