2 Comments
  1. Mình thực hiện việc đổi DNS: Preferreed DNS server: 4.2.2.3 và Alternate DNS server: 4.2.2.4 là truy cập được Facebook. Cảm ơn tác giả.

    Để lại lời bình

    Logo
    Reset Password