2 Bình luận
  1. tks ad, các bro hãy thử thêm cách này xem: các bro theo đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc rồi mở file hosts, rồi chọn notepad bây giờ thì có bao nhiêu dòng của facebook thì xoa đi rồi save lại nhé. goodluck

    Viết bình luận