Tag: ô xen kẽ

Cách tô màu dòng xen kẽ – Tô màu các dòng, hàng trong Excel

Khi phải làm việc với một bảng tính dài với nhiều dữ liệu trong Excel thì khả năng bị nhầm lần giữa các dòng rất cao. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể sử dụng cách hiện sáng dòng và cột hiện tại bằng cách sử dụng một đoạn mã VBA.Tuy ...

Register New Account
Reset Password