TIẾNG VIỆT
1
Cách Xóa Vietnamese Keyboard Trên Windows 10/11
11

Trên các bản cập nhật Windows 10/Windows 11 mới, Microsoft đã tích hợp thêm bộ gõ Tiếng Việt vào hệ thống. Từ đó, người dùng có thể nhập Tiếng Việt bằng kiểu ...

0
Cài ngôn ngữ Tiếng Việt cho máy tính Windows 10/11
0

Người dùng máy tính Windows thì xưa nay đã quen dùng ngôn ngữ tiếng Anh trong máy tính. Nhưng nếu muốn, bạn có thể tự mình cài tiếng việt cho máy tính Windows ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo