QuickTime
0
Sử ụng QuickTime Player để quay phim màn hình Mac/iPhone
0

Nếu như bạn là người mới sử dụng Macbook hoặc đang tìm một ứng dụng có thể giúp bạn quay phim màn hình cho macOS thì ắc hẳn đây sẽ là bài viết dành cho bạn. ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo