Office 2013
0
Tắt thông báo Protected View trên Microsoft Office 2013
0

Mỗi khi thực hiện mở một văn bản hoặc tập tin Microsoft Word, Excel hoặc PowerPoint 2013 thì bạn sẽ gặp một thông báo hơi khó chịu từ tính năng Protected View. ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo