nhiệt độ CPU
0
CoreTemp: Kiểm tra nhiệt độ CPU dễ dàng trên Windows 10
0

Một trong những nguyên nhân dẫn đến màn hình xanh (Blue Screen Of Death) ở Windows thông thường là sự liên quan đến Ram hoặc do nhiệt độ CPU vượt quá giới hạn ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo