mycomputer
1
Cách Hiện Biểu Tượng ThisPC Ra Ngoài Desktop Mới
0

Khi bạn mới cài đặt Windows trên máy tính, biểu tượng "My Computer" hoặc "ThisPC" thường không hiển thị trên màn hình Desktop. Đôi khi, biểu tượng này có thể ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo