mật khẩu cho Folder
1
Cách Đặt Mật Khẩu Cho File/Folder Trên Windows 10/11
1

Trước giờ để bảo vệ file trong máy tính của mình bạn ta có thể dùng cách ẩn file đó đi trong Windows, tuy nhiên với người dùng biết chút ít máy tính thì tập ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo