1 Comment
  1. Cho mình hỏi facebook giờ live máy tính bàn không còn được nữa.
    Vì facebook đã mặc định live chuẩn : Sử dụng kết nối bảo mật (SSL), dấu tick đã có sẳn không thể thay đổi:
    URL máy chủ: rtmps://live-api-s.facebook.com:443/rtmp/
    giờ phải làm sao để live đây ad !

Để lại lời bình

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo