1 Comment
 1. Cho mình hỏi facebook giờ live máy tính bàn không còn được nữa.
  Vì facebook đã mặc định live chuẩn : Sử dụng kết nối bảo mật (SSL), dấu tick đã có sẳn không thể thay đổi:
  URL máy chủ: rtmps://live-api-s.facebook.com:443/rtmp/
  giờ phải làm sao để live đây ad !

  Để lại lời bình

  Logo
  Reset Password