gửi sms
0
Gửi nhận tin nhắn SMS và hình ảnh điện thoại trên Windows 10
0

Gửi tin nhắn SMS từ máy tính Windows 10 và cả hình ảnh nữa, đó là những gì Microsoft hỗ trợ người dùng kể từ phiên bản Windows 10 1093. Tính năng này cho phép ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo