cà khịa
0
Cà khịa là gì? Bạn có thích từ “cà khịa” không và nguồn gốc của nó
0

Bạn có bao giờ nghe hoặc đọc các biểu hiện như "Lại cà khịa", "Nhân chi sơ, tính cà khịa" hay "Trong tất cả các loại cà, mình thích nhất là cà khịa",... ở đâu ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo