Bảng Số Nguyên Tố Chuẩn & Đầy Đủ – Kiểm Tra Online

5/5 - (1 bình chọn)

Trong lĩnh vực toán học, số nguyên tố đóng vai trò quan trọng và có liên quan mật thiết đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm số nguyên tố, các tính chất của chúng, bảng số nguyên tố đầy đủ nhất.

Công cụ kiểm tra số nguyên tố

Kiểm tra số nguyên tố

Tạo số nguyên tố theo yêu cầu

Số nguyên tố là gì?

Định nghĩa

Số nguyên tố là một số nguyên dương lớn hơn 1 chỉ có hai ước số dương là 1 và chính nó. Ví dụ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,… đều là các số nguyên tố.

Sự khác biệt với số hợp số

Số hợp số là số nguyên dương lớn hơn 1 có ít nhất ba ước số dương.

Ví dụ:

  • Số 4 là số hợp số vì có các ước là 1, 2 và 4.
  • Số 6 cũng là số hợp số với các ước là 1, 2, 3 và 6.

Tính chất số nguyên tố

Tính chất cơ bản

Số nguyên tố chỉ có hai ước số dương là 1 và chính nó. Ngoài ra, số nguyên tố cũng có các tính chất sau:

  • Không có số nguyên tố nào chia hết cho 2, ngoại trừ số 2.
  • Không có số nguyên tố nào chia hết cho 3, ngoại trừ số 3.
  • Tất cả các số nguyên tố lớn hơn 3 đều có dạng 6n ± 1, với n là số nguyên dương.

Các tính chất khác

Ngoài các tính chất cơ bản, số nguyên tố còn có một số tính chất đáng chú ý khác như:

  • Số nguyên tố luôn có dạng 4n + 1 hoặc 4n + 3, với n là số nguyên.
  • Nếu một số nguyên dương lớn hơn 1 không chia hết cho bất kỳ số nguyên tố nào nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc hai của nó, thì nó là số nguyên tố.

Bảng số nguyên tố đầy đủ nhất

Bảng số nguyên tố đầy đủ nhất được cung cấp bởi các tổ chức và dự án nghiên cứu về số nguyên tố. Dưới đây là một bảng số nguyên tố đầy đủ tính đến 1000 số:

Lời kết

Số nguyên tố đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ lý thuyết số học đến an ninh mật mã. Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm số nguyên tố, các tính chất cơ bản cũng như một số tính chất đặc biệt của chúng.

Bên cạnh đó, mình cũng đã cung cấp bảng số nguyên tố đầy đủ nhất tính đến 1000 số mà bạn có thể tham khảo. Nếu có góp ý hoặc câu hỏi nào khác liên quan, hãy để lại lời bình của bạn trong phần bên dưới.

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo