bị sai giờ
0
Cách thay đổi và cập nhật lại thời gian chính xác trên Windows 10
0

Khi sử dụng máy tính, tình cờ bạn phát hiện rằng thời gian đang chạy của máy tính ở dưới thanh Taskbar không đúng với thời gian thực hiện tại và khi đó nếu như ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo