Danh Từ Là Gì? Cụm Danh Từ Và Các Ví Dụ Dễ Hiểu

5/5 - (1 bình chọn)

Danh từ là một trong những loại từ cơ bản trong ngôn ngữ và nó được sử dụng để chỉ tên các đối tượng, sự vật, sự việc, hoặc khái niệm trừu tượng. Trong tiếng Việt, danh từ có vai trò rất quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm của danh từ, cụm danh từ, phân loại, chức năng và cách sử dụng của danh từ trong tiếng Việt cũng như các ví dụ minh họa giúp bạn dễ hiểu hơn về danh từ.

Danh từ là gì?

Danh từ là một loại từ dùng để chỉ tên một đối tượng, sự vật, sự việc, hoặc khái niệm trừu tượng. Nó thường được đặt ở vị trí đầu câu hoặc giữa câu và có thể được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong tiếng Việt, danh từ có thể được tạo thành từ một từ đơn lẻ hoặc kết hợp với các hậu tố, tiền tố để tạo thành các từ mới.

Ví dụ:

 • Từ đơn lẻ: sách, bàn, trường học
 • Kết hợp với hậu tố: sách vở, bàn ghế, trường học cấp 1
 • Kết hợp với tiền tố: giáo viên, sinh viên, học sinh

Danh từ có thể được chia làm hai loại chính là danh từ riêng danh từ chung. Danh từ riêng là tên gọi của một cá nhân, một nơi hoặc một sự kiện cụ thể.

Ví dụ như tên riêng của người, địa điểm hoặc tên của một công ty. Trong khi đó, danh từ chung là tên gọi của một loại đối tượng, không chỉ định rõ một cá nhân hay sự vật cụ thể.

Ví dụ:

 • Danh từ riêng: Hà Nội, Nguyễn Văn A, Công ty ABC
 • Danh từ chung: thành phố, con người, công ty

Cụm danh từ là gì?

Cụm danh từ là sự kết hợp giữa hai hoặc nhiều danh từ để tạo thành một khái niệm mới. Các danh từ trong cụm này có thể có quan hệ với nhau theo nghĩa hoặc chức năng. Cụm danh từ thường được sử dụng để mô tả một đối tượng, sự vật hoặc sự việc cụ thể.

Ví dụ:

 • Cụm danh từ có quan hệ theo nghĩa: bàn ghế, sách vở, trường học
 • Cụm danh từ có quan hệ theo chức năng: giáo viên, sinh viên, học sinh

Cụm danh từ cũng có thể được tạo thành từ các loại từ khác nhau, ví dụ như tính từ, đại từ, trạng từ hoặc giới từ kết hợp với danh từ.

Phân loại danh từ

Danh từ có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Trong tiếng Việt, chúng ta có thể phân loại danh từ theo hình thái, chức năng hoặc vị trí trong câu.

Theo hình thái

Theo hình thái, danh từ được chia làm hai loại chính là danh từ đơn và danh từ ghép.

 • Danh từ đơn là danh từ chỉ tên một đối tượng, sự vật, sự việc hoặc khái niệm trừu tượng và không có hậu tố hay tiền tố đi kèm. Ví dụ: sách, bàn, trường học.
 • Danh từ ghép là danh từ được tạo thành từ hai hoặc nhiều từ đơn kết hợp với nhau. Các từ này có thể được nối với nhau bằng các hậu tố, tiền tố hoặc trung tố để tạo thành một danh từ mới. Ví dụ: sách vở, bàn ghế, trường học cấp 1, học sinh cấp, sinh viên năm 1,…

Theo chức năng

Theo chức năng, danh từ được chia làm ba loại chính là danh từ chủ ngữ, danh từ tân ngữ và danh từ bổ ngữ.

 • Danh từ chủ ngữ là danh từ đứng đầu câu và có vai trò quan trọng trong việc xác định ý nghĩa của câu. Nó thường được đặt ở vị trí đầu câu và được liên kết với động từ để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Ví dụ: Sinh viên đi học.
 • Danh từ tân ngữ là danh từ được động từ hành động lên hoặc hành động đến. Nó thường đứng sau động từ và giúp xác định đối tượng của hành động. Ví dụ: Giáo viên dạy sinh viên.
 • Danh từ bổ ngữ là danh từ được sử dụng để bổ sung cho danh từ chủ ngữ hoặc tân ngữ. Nó giúp mô tả hoặc làm rõ thêm về đối tượng được chỉ định bởi danh từ chủ ngữ hoặc tân ngữ. Ví dụ: Sinh viên xuất sắc.

Theo vị trí trong câu

Theo vị trí trong câu, danh từ được chia làm hai loại chính là danh từ đứng đầu và danh từ đứng sau.

 • Danh từ đứng đầu là danh từ được đặt ở vị trí đầu câu và có vai trò quan trọng trong việc xác định ý nghĩa của câu. Nó thường được sử dụng để giới thiệu một đối tượng mới hoặc để bắt đầu một câu mới. Ví dụ: Sách này rất hay.
 • Danh từ đứng sau là danh từ được đặt ở vị trí sau động từ và có vai trò bổ sung cho động từ. Nó giúp mô tả hoặc làm rõ thêm về đối tượng được chỉ định bởi động từ. Ví dụ: Giáo viên đang nói chuyện với sinh viên.

Chức năng của danh từ

Danh từ có vai trò rất quan trọng trong ngôn ngữ và có nhiều chức năng khác nhau trong câu. Dưới đây là một số chức năng cơ bản của danh từ trong tiếng Việt.

Tính từ đi với danh từ

Tính từ là một loại từ dùng để mô tả tính chất của một đối tượng, sự vật hoặc sự việc. Trong tiếng Việt, tính từ thường được đặt trước danh từ và có vai trò bổ nghĩa cho danh từ đó.

Ví dụ:

 • Sách hay (hay là tính từ)
 • Bàn to (to là tính từ)

Đại từ đi với danh từ

Đại từ là một loại từ dùng để thay thế cho danh từ trong câu. Nó giúp tránh lặp lại các danh từ và làm cho câu ngắn gọn hơn. Trong tiếng Việt, đại từ thường được đặt sau danh từ mà nó thay thế.

Ví dụ:

 • Cô ấy đang đọc sách. Cô ấy rất thích sách này. (Cô ấy là đại từ thay thế cho danh từ cô ấy)
 • Bạn có thể cho tôi xem bút của bạn không? (Bạn là đại từ thay thế cho danh từ bạn)

Trạng từ đi với danh từ

Trạng từ là một loại từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Trong tiếng Việt, trạng từ thường được đặt sau danh từ và có vai trò bổ nghĩa cho danh từ đó.

Ví dụ:

 • Tôi đã đọc sách kỹ lưỡng. (Kỹ lưỡng là trạng từ bổ nghĩa cho động từ đọc)
 • Bạn có thể cho tôi xem bút của bạn không? (Không là trạng từ bổ nghĩa cho động từ cho)

Giới từ đi với danh từ

Giới từ là một loại từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa hai đối tượng trong câu. Trong tiếng Việt, giới từ thường được đặt sau danh từ và có vai trò bổ nghĩa cho danh từ đó.

Ví dụ:

 • Tôi đã đọc sách trong thư viện. (Trong là giới từ bổ nghĩa cho danh từ thư viện)
 • Bạn có thể cho tôi xem bút của bạn không? (Của là giới từ bổ nghĩa cho danh từ bạn)

Ví dụ về danh từ

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng và phân loại của danh từ trong tiếng Việt, chúng ta cùng xem một số ví dụ sau đây:

Danh từPhân loạiChức năng
SáchDanh từ đơnDanh từ chủ ngữ
Bàn ghếDanh từ ghépDanh từ đứng sau
Giáo viênDanh từ đơnDanh từ chủ ngữ
Sinh viênDanh từ đơnDanh từ tân ngữ
Hà NộiDanh từ riêngDanh từ đứng đầu
Thành phốDanh từ chungDanh từ đứng đầu

Kết luận

Trong tiếng Việt, danh từ là một loại từ cơ bản và có vai trò rất quan trọng trong giao tiếp hàng ngày. Nó được sử dụng để chỉ tên các đối tượng, sự vật, sự việc hoặc khái niệm trừu tượng.

Danh từ có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau như hình thái, chức năng hoặc vị trí trong câu. Nó cũng có thể được kết hợp với các loại từ khác nhau như tính từ, đại từ, trạng từ hoặc giới từ để tạo thành cụm danh từ.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm, phân loại, chức năng và cách sử dụng của danh từ trong tiếng Việt.

Bài viết có sự tổng hợp từ nhiều nguồn, trong đó có từ Wikipeida.

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo