Cách Tính Phần Trăm Giảm Giá & Ví Dụ Dễ Hiểu Nhất

5/5 - (2 bình chọn)

Trong quá trình mua hàng trực tuyến hay không trực tuyến, chúng ta thường chú ý đến những mặt hàng đang được giảm giá và muốn biết tỷ lệ giảm giá là bao nhiêu để quyết định xem có nên mua sản phẩm đó hay không.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ các công thức đơn giản để tính phần trăm giảm giá cũng như các công cụ online mà bạn có thể sử dụng để tính phần trăm giảm giá của đơn hàng bất kì.

Công Thức Tính Số Tiền Sau Khi Giảm Giá

Để thuận tiện trong việc tính phần trăm giảm giá, bạn có thể sử dụng ngay công cụ tính online mà chúng tôi đã xây dựng ở trên.

Chỉ cần Giá Gốc, Số phần trăm giảm giá trong ô rồi nhấn nút Tính ngay, công cụ sẽ trả về kết quả ngay tức thì. Rất thuận tiện!

Trong trường hợp bạn cần tìm công thức để tính, có thể tham khảo tiếp phần nội dung bên dưới:

Để tính số tiền sau khi giảm giá từ 10%, 20%, 35%,… 90%, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Số tiền sau khi giảm giá = Giá gốc x (1 – Tỷ lệ giảm giá / 100)

phan tram giam gia

Trong đó:

 • “Số tiền sau khi giảm giá” là số tiền bạn muốn tính sau khi áp dụng giảm giá.
 • “Giá gốc” là giá ban đầu trước khi giảm giá.
 • “Tỷ lệ giảm giá” là tỷ lệ giảm giá bạn muốn áp dụng, ví dụ: 10%, 20%, 30% hoặc 90%.

Hãy thay thế “Giá gốc” và “Tỷ lệ giảm giá” bằng các giá trị cụ thể trong trường hợp của bạn để tính số tiền sau khi giảm giá.

Dưới đây là một vài ví dụ mà bạn có thể tham khảo:

Ví dụ 1: Tính số tiền sau khi giảm giá 10%

Giả sử bạn muốn mua một chiếc áo có giá gốc là 500,000 VNĐ và bạn được giảm giá 10%. Để tính số tiền sau khi giảm giá:

Số tiền sau khi giảm giá = 500,000 VNĐ x (1 – 10/100) = 500,000 VNĐ x 0.9 = 450,000 VNĐ

Vậy số tiền sau khi giảm giá 10% là 450,000 VNĐ.

Ví dụ 2: Tính số tiền sau khi áp dụng coupon 90%

Hãy tưởng tượng bạn muốn mua một cuốn sách có giá gốc là 200,000 VNĐ và bạn có một ưu đãi lớn với tỷ lệ giảm giá 90%. Để tính số tiền sau khi giảm giá:

Số tiền sau khi giảm giá = 200,000 VNĐ x (1 – 90/100) = 200,000 VNĐ x 0.1 = 20,000 VNĐ

Vậy số tiền sau khi giảm giá 90% là 20,000 VNĐ.

Ví dụ 3: Tính số tiền giảm giá Azdigi khi áp dụng coupon 15%

Hiện nhà cung cấp dịch vụ Hosting & VPS mà trang web đang sử dụng đang có mã giảm giá 15% cho khách hàng mới, vậy mức giảm cho gói VPS Platinum 4 với giá 7,560,000 đ sẽ là bao nhiêu?

Sau áp dụng công cụ online ở trên, mức giá giảm 15% sẽ là 6.426.000đ

Công Thức Tính Số Tiền Sau Khi Tăng Giá

Tương tư, chúng ta sẽ có công thức tính phần trăm tăng giá như sau:

Số tiền sau khi tăng giá = Giá gốc x (1 + Tỷ lệ tăng giá / 100)

phan tram giam gia

Trong đó:

 • “Số tiền sau khi tăng giá” là số tiền bạn muốn tính sau khi áp dụng tăng giá.
 • “Giá gốc” là giá ban đầu trước khi tăng giá.
 • “Tỷ lệ tăng giá” là tỷ lệ tăng giá bạn muốn áp dụng, ví dụ: 10%, 30%,…

Dưới đây là hai ví dụ về cách tính số tiền sau khi tăng giá mà bạn có thể tham khảo.

Ví dụ 1: Tính số tiền sau khi tăng giá 10%

Giả sử bạn mua một sản phẩm với giá gốc là 200,000 VNĐ và sau đó giá sản phẩm này tăng lên 10%. Để tính số tiền sau khi tăng giá:

Số tiền sau khi tăng giá = 200,000 VNĐ x (1 + 10/100) = 200,000 VNĐ x 1.1 = 220,000 VNĐ

Vậy số tiền sau khi tăng giá 10% là 220,000 VNĐ.

Công Thức Tính “Giá Gốc” Sau Giảm Giá

Trong một vài tính huống, bạn muốn biết giá gốc của một sản phẩm sau khi đã được trừ mức phần trăm giảm giá, khi đó hãy áp dung công thức sau:

Giá gốc = Số tiền sau khi giảm giá / (1 – Tỷ lệ giảm giá / 100)

phan tram giam gia

Trong đó:

 • “Giá gốc” là giá ban đầu trước khi giảm giá.
 • “Số tiền sau khi giảm giá” là số tiền bạn muốn tính sau khi áp dụng giảm giá.
 • “Tỷ lệ giảm giá” là tỷ lệ giảm giá bạn đã áp dụng.

Dưới đây là hai ví dụ về cách tính giá gốc sau khi giảm giá:

Ví dụ 1: Tính giá gốc sau khi giảm giá 20%

Giả sử bạn mua một sản phẩm với giá sau khi giảm giá là 400,000 VNĐ và bạn đã được giảm giá 20%. Để tính giá gốc:

Giá gốc = 400,000 VNĐ / (1 – 20/100) = 400,000 VNĐ / 0.8 = 500,000 VNĐ

Vậy giá gốc trước khi giảm giá là 500,000 VNĐ.

Ví dụ 2: Tính giá gốc sau khi giảm giá 35%

Hãy tưởng tượng bạn mua một chiếc điện thoại với giá sau khi giảm giá là 650 USD và bạn đã được giảm giá 35%. Để tính giá gốc:

Giá gốc = 650 USD / (1 – 35/100) = 650 USD / 0.65 = 1,000 USD

Vậy giá gốc trước khi giảm giá là 1,000 USD.

Ngoài các công thức tính phần trăm giảm giá, tăng giá và tính lại giá gốc mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên thì ngay tiếp phần dưới đây sẽ là những công thức nhanh có thể giúp bạn thực hiện phép tính khác liên quan đến Phần trăm.

Một số công thức phần trăm khác

Công Thức Tính Phần Trăm Tăng Trưởng

Phần trăm tăng trưởng = ((Doanh thu sau – Doanh thu trước) / Doanh thu năm trước) x 100%

Ví dụ:

Năm 2022, công ty A có doanh thu là 320 tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu của công ty A tăng lên 850 tỷ đồng. Vây công ty đã tăng trưởng bao nhiêu phần trăm từ năm 2022 đến 2023.

Để tính phần trăm tăng trưởng, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Phần trăm tăng trưởng = ((Doanh thu năm 2023 – Doanh thu năm 2022) / Doanh thu năm 2022) x 100%

Trong trường hợp của bạn:

 • Doanh thu năm 2022 = 320 tỷ đồng
 • Doanh thu năm 2023 = 850 tỷ đồng

Sử dụng công thức:

Phần trăm tăng trưởng = ((850 – 320) / 320) x 100% = (530 / 320) x 100% = 165.625%

Vậy phần trăm tăng trưởng doanh thu của công ty A từ năm 2022 đến năm 2023 là 165.625%.

Công Thức Tính Lãi Suất Ngân Hàng

Ban H gửi 400,000,000 VNĐ vào một tài khoản tiết kiệm ở một ngân hàng với lãi suất hàng năm là 7% cho kỳ hạn 24 tháng. Số tiền mà Người A có được từ tài khoản tiết kiệm sau 2 năm và lãi nhận được hàng tháng là bao nhiêu?

Công thức tính số tiền lãi hàng tháng

Để tính số tiền lãi hàng tháng, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Lãi hàng tháng = Số tiền gốc x Lãi suất hàng tháng

Trong trường hợp này:

 • Lãi suất hàng tháng = 0.5833% (dưới dạng thập phân)
 • Lãi hàng tháng = 400,000,000 VNĐ x 0.005833 ≈ 2,333,333.33 VNĐ

Vậy số tiền lãi hàng tháng là khoảng 2,333,333.33 VNĐ.

Công thức tính số tiền sau kỳ hạn (sau 2 năm)

Số tiền nhận được = Số tiền gốc x (1 + Lãi suất hàng tháng)^Số kỳ hạn

Trong công thức này:

 • “Số tiền nhận được” là số tiền bạn muốn tính sau kỳ hạn (2 năm).
 • “Số tiền gốc” là số tiền bạn đầu tư ban đầu (400,000,000 VNĐ).
 • “Lãi suất hàng tháng” là lãi suất hàng tháng, được tính bằng cách chia lãi suất hàng năm cho 12 (7% / 12).
 • “Số kỳ hạn” là số kỳ hạn (trong trường hợp này, 24 tháng).

Áp dụng công thức:

 • Lãi suất hàng tháng = 7% / 12 = 0.5833% (dưới dạng thập phân)
 • Số tiền sau = 400,000,000 VNĐ x (1 + 0.005833)^24 ≈ 431,781,775.15 VNĐ

Vậy số tiền sau 2 năm (24 tháng) là khoảng 431,781,775.15 VNĐ.

Tổng số tiền nhận được

Sự chênh lệch = Số tiền sau – Số tiền gốc

Trong đó:

 • “Số tiền sau” là số tiền bạn tính được sau kỳ hạn (431,781,775.15 VNĐ theo tính toán trước đó).
 • “Số tiền gốc” là số tiền bạn đầu tư ban đầu (400,000,000 VNĐ).

Sự chênh lệch = 431,781,775.15 VNĐ – 400,000,000 VNĐ = 31,781,775.15 VNĐ

Vậy sự chênh lệch giữa số tiền sau kỳ hạn và số tiền gốc sau khi bạn gửi 400,000,000 VNĐ vào ngân hàng trong 2 năm là 31,781,775.15 VNĐ.

Tổng Hợp Một Số Ngày Lễ Khuyến Mãi Sốc Tại Việt Nam

phan tram giam gia

Ngày 20/10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày này, nhiều cửa hàng và nhà hàng thường có các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt dành riêng cho phái đẹp.

Black Friday (Tháng 11)

Black Friday đã trở thành một sự kiện mua sắm quan trọng tại Việt Nam. Các cửa hàng trực tuyến và cửa hàng bình thường thường tổ chức các chương trình giảm giá lớn vào cuối tháng 11.

Các đợt khuyến mãi dịp này thường rất hấp dẫn và thường có giá tốt nhất năm, ở Mỹ cũng như một số quốc gia khác, Black Friday được xem là ngày hội mua sắm tuyệt vời nhất năm.

Cyber Monday (Tháng 11)

Ngày hôm sau của Black Friday, Cyber Monday cũng là dịp để săn đồ công nghệ và các sản phẩm trực tuyến với giá giảm đặc biệt.

Ngày Lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán (Tháng 12 – Tháng 1)

Trong mùa lễ hội này, nhiều cửa hàng cung cấp các ưu đãi và giảm giá đặc biệt cho các sản phẩm và dịch vụ. Bạn có thể tham khảo các store online hoặc offline để tìm được cho mình hàng phù hợp.

Ngày 8/3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ

Các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm và dịch vụ spa thường có các ưu đãi đặc biệt cho phụ nữ vào ngày này. Ngày này thường là dịp tuyệt vời để các chị em mua sắm hoặc các anh có thể dễ dàng cưa đổ nàng với những món quà ý nghĩa.

Ngày 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam

Một số cửa hàng và nhà hàng có các chương trình khuyến mãi để tưởng nhớ và tri ân những người thầy giáo.

Ngày 30/4 và 2/9 – Lễ kỷ niệm Ngày Thống nhất và Quốc khánh

Các cửa hàng và nhà hàng thường có các ưu đãi dành cho ngày lễ này, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và giải trí. Các chương trình khuyến mãi đợt này cũng khá hấp dẫn.

Sự kiện đặc biệt và ngày lễ khác

Có thể có các sự kiện đặc biệt và ngày lễ khác dành riêng cho từng ngành công nghiệp, sản phẩm cụ thể hoặc có thể là sinh nhật, khánh thành,… công ty hoặc doanh nghiệp.

Lời kết

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách tính phần trăm giảm giá và các ví dụ đi kèm. Hiểu rõ cách tính này sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định mua hàng thông minh và tiết kiệm được một số tiền khá đáng kể.

Ngoài ra, cũng đừng quên tận dụng các đợt khuyến mãi trong năm để có thể sở hữu được các sản phẩm, dịch vụ với mức giá tuyệt vời.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn, nếu như có câu hỏi hoặc góp thêm dành cho chủ đề liên quan đến phần trăm giảm giá thì đừng quên để lại lời bình của bạn trong phần bình luận dưới đây.

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo