tốc độ gõ phím
1
Top 8 Cách Kiểm Tra Tốc Độ Đánh Máy Bàn Phím
2

Nếu như bạn đã từng xem và áp dụng cách đánh máy bằng 10 ngón ở bài viết trước mà mình đã từng chia sẻ thì bây giờ có lẽ bạn đã có thể sử dụng 10 ngón và tốc ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo