mở tab vừa đóng
1
Cách khôi phục tab vừa đóng trên trình duyệt Chrome, Firefox
0

Có rất nhiều trường hợp người dùng trình duyệt web để đọc thông tin trên Internet muốn lấy lại tab vừa mới bị đóng, có thể là do vô tình hoặc do lỗi nào đó ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo