lỗi 4GB
0
Sửa 99% lỗi không copy được file lớn hơn 4GB [USB và ổ cứng]
-1

Nếu như bạn đang có một USB, ổ đĩa hoặc ổ cứng ngoài với dụng lượng lớn nhưng lại gặp vấn đề là không thể copy được dữ liệu lớn hơn 4GB vào các thiết bị này. ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo