Location is not available
1
Sửa 99% lỗi “File or directory is corrupted and unreadable USB”
0

Thông thường, nếu như bạn thường xuyên sử dụng USB hoặc ổ cứng cứng ngoài để trao đổi dữ liệu trong công việc thì ắc hẳn một lúc nào đó bạn sẽ gặp lỗi "File or ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo