Tag: gạch dưới màu đỏ

Cách tắt kiểm tra chính tả, bỏ gạch dưới màu đỏ trong Word

Kiểm tra chính tả trong Word là một tính năng khá tuyệt vời mà Microsoft đã trang bị cho bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office của mình. Tuy nhiên có một sự đáng tiếc đó chính là tính năng này chỉ hoạt động tốt với văn bản tiếng ảnh còn với văn bản ...

Register New Account
Reset Password