bit
0
Megabit (Mb) và megabyte (MB) là gì? Sự khác biệt giữa chúng
0

Trong suốt thời gian bạn sử dụng máy tính Windows, macOS hoặc Linux, chắn chắn có lúc bạn đã từng nhìn qua thông tin về dữ liệu được đánh dấu là Mb hoặc MB. ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo