Tag: tạo sao lưu
Chi tiết cách tạo bản sao lưu hệ thống trên Windows 10

Windows 10 là hệ điều hành tuyệt vời của sự kết hợp giữa Windows 7 và Windows 8.1, nhưng trong một số tình huống thì bạn không thể kiểm soát được mọi thứ, ví dụ, ổ cứng bị lỗi hoặc hệ điều hành bị treo và không thể khởi động được,... Và nhiều khả năng dữ liệu của bạn sẽ bị mất nếu như bạn không có ...

Xem thêm
Register New Account
Reset Password