tạo phím tắt
0
Tạo và sử dụng phím tắt để mở thư mục/phần mềm Windows 10
0

Bạn thích sử dụng phím tắt để mở và thao tác mọi thứ trên Windows 7, Windows 8.1 hoặc Windows 10 và bạn đang cần tìm một thủ thuật giúp bạn có thể đặt phím tắt ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo