tag facebook
10
Cách tag bạn bè vào bình luận, trạng thái Status trong Facebook
0

Khi viết một status mới hoặc câu bình luận mới trong Facebook. Bạn cần gắn tên một người bạn vào và tính năng được gọi là Tag Friend, việc sử dụng Tag một ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo