Refresh Rate
0
Reponse Time và Refresh Rate của màn hình máy tính là gì?
0

Mỗi lần bạn lựa chọn một màn hình máy tính mới cho PC hoặc muốn tạo thêm không gian làm việc, nhiều yếu tố quan trọng cần được xem xét như độ phân giải, tỉ lệ ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo