phần trăm
0
Cách tính tỷ lệ phần trăm % trong Excel – Công thức phần trăm
0

Định dạng phần trăm là một đối tượng rất hay được sử dụng trong Excel. Khi bạn phải làm việc với các dữ liệu phân tích, so sánh, … thì tính phần trăm là việc ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo