mở rộng ổ cứng
1
Phân vùng ổ cứng Windows 11: Đầy Đủ và An toàn
-2

Thông thường, ổ cứng trên máy tính có thể phân chia hợp lý thành các phân vùng riêng biệt. Mọi người thường phân vùng ổ cứng để tổ chức hoặc quản lý dữ liệu ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo