Tag: Legacy BIOS và UEFI
Cũ mà hayMáy tính
Tìm hiểu và so sánh giữa Legacy BIOS và UEFI, MBR Với GPT

Trong quá trình tìm hiểu cách cài đặt lại Windows hay tạo USB Boot, bạn sẽ thường xuyên được các trang blog nhắc đến các cụm từ UEFI và Legacy, MBR và GPT. Vậy nó là gì và tác dụng của nó như thế nào trên máy tính? Nên sử dụng UEFI và Legacy hay MBR và GPT? Nếu bạn vẫn chưa hiểu chính xác thế ...

Xem thêm
Register New Account
Reset Password