hiển thị mycomputer
1
Cách hiện biểu tượng MyComputer/ThisPC ra Desktop
0

Mặc định khi mới cài đặt Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10 trên máy tính thì biểu tượng MyComputer sẽ không được hiển thị mặc định ngoài Desktop hoặc biểu ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo