1 Comment
  1. Cho mình hỏi khi mình đăng bài viết trong nhóm facebook mà ad chưa duyệt, mình rời khỏi nhóm, lúc đó ad có duyệt được bài viết của mình hay ko?

Để lại lời bình

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo