Tag: tìm xoá file trùng lặp

Top 5 Phần mềm tìm và xóa file bị trùng lặp trên máy tính

Trong quá trình sử dụng Windows trong một thời gian dài thì ắn hẳn trên máy tính PC hoặc Laptop của bạn sẽ có rất nhiều File (tập tin) trùng lặp ẩn nấp đâu đó mà bạn không biết. Mặc định thì Windows sẽ không có tính năng này để thông báo cho bạn ...

Register New Account
Reset Password