thông báo
0
Cách tắt các thông báo trên Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
0

Khi sử dụng hệ điều hành Windows đôi khi các thông báo của Windows gây khó chịu cho bạn. Các thông báo này có thể là các thông tin về vấn đề như cập nhật, bảo ...

0
Ẩn thông báo Windows SmartScreen Prevented trên Windows 8
0

"SmartScreen" bộ lọc đã được giới thiệu bởi Microsoft trong Internet Explorer 8 (IE8) trình duyệt web. Nó được phát triển để cung cấp bảo mật tốt hơn cho người ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo