Tag: tạo powerpoint đẹp
Góc OfficeKhác
Cách làm slide thuyết trình đẹp và chuyên nghiệp với Powerpoint

Powerpoint là một công cụ tuyệt với để thuyết trình tại các cuộc hội thảo, giảng dạy ở các trường đại học hoặc nơi làm việc. Cũng giống như các ứng dụng văn phòng khăc như Word, Excel trong bộ Microsoft Office, Powerpoint là cũng một phần mềm thông dụng đối với giáo viên, sinh viên, cán bộ quản lý ...

Xem thêm
Register New Account
Reset Password