tab vừa tắt
0
Cách khôi phục mở vừa đóng trên trình duyệt Chrome, Firefox
1

Thông thường, khi bạn cần tìm kiếm một thông tin nào đó thì việc bạn mở rất nhiều Tab (Thẻ) để tìm kiếm so sánh và đối chiếu các thông tin tại các trang Web ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo