lỗi excel
0
Cách nhập và định dạng ngày tháng trong Excel [mm/dd/yyyy]
0

Trong quá trình sử dung và làm việc với Excel thì đôi khi bạn cũng sẽ cần nhập các giá trị ngày tháng vào trong tập tin đang làm việc, tuy nhiên khi nhập giá ...

1
Cách sửa lỗi file Excel bị mất định dạng sau khi lưu lại tập tin
0

Trong quá trình làm việc, chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp tập tin Excel - File Excel sau khi lưu, mở trở lại thì bị mất định dạng. Điều này gây ra sự khó ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo