lặp lại video
0
Phát lại video Youtube để xem nhiều lần: EndlessVideo, Looper
0

Mặc dù Youtube cung cấp cho người dùng rất nhiều tính năng tiện ích, tính năng phát video tự động lặp lại không có sẵn. Nhưng không sao, bạn vẫn có khả năng ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo