lặp lại video
0
Phát lại video Youtube để xem nhiều lần: EndlessVideo, Looper
0

Mặc dù Youtube hỗ trợ người dùng khá nhiều tính năng hữu ích, thế nhưng muốn video tự động phát lại nhiều lần thì lại không có. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo