Lấy Mã NgayMã Unica 50% Độc Quyền & Số Lượng Áp Dụng Có Hạn.


kiểm tra tốc độ đánh máy
1
Cách kiểm tra tốc độ đánh máy bàn phím chỉ trong 3 PHÚT
2

Nếu như bạn đã từng xem và áp dụng cách đánh máy bằng 10 ngón ở bài viết trước mà mình đã từng chia sẻ thì bây giờ có lẽ bạn đã có thể sử dụng 10 ngón và tốc ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo