hiển thị phần trăm pin
0
Cách hiển thị phần trăm % pin trên điện thoại Android
1

Khi bạn đã tiến hành nâng cấp lên phiên bản Android mới nhất thì một trong những thay đổi nhỏ mà bạn không hề muốn đó chính là việc hiển thị % pin trên thanh ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo