bảo vệ tập tin
0
Cách đặt mật khẩu File/Folder trên Windows 10 bằng 2 Cách
0

Bạn đang muốn tìm cách có thể giúp đặt mật khẩu cho tập tin hoặc thư mục trong Windows 7, Windows 8.1 và cả Windows 10 nhằm bảo vệ một số thông tin quan trọng ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo