trang cá nhân
1
Cách chặn người khác tìm trang cá nhân Facebook qua SĐT, Email
2

Theo mặc định thì Facebook cho phép ai đó sử dụng hoặc không sử dụng Facebook có thể tìm thấy nick của bạn qua số điện thoại, email hoặc tên người dùng. Tuy ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo