Lấy Mã NgayMã Unica 50% Độc Quyền & Số Lượng Áp Dụng Có Hạn.


tắt màn hình
1
Cách tạo nút Turn Off để tắt màn hình nhanh trên Windows
0

Theo mặc định, trên hệ điều hành Windows không cung cấp cho bạn ứng dụng nhanh nào để tắt màn hình máy tính. Trên thực tế bạn hoàn toàn có thể làm được điều ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo