Print Screen
Best value
3
Cách Chụp Ảnh Màn Hình Máy Tính & Điện Thoại
-4

Chụp màn hình máy tính trên Windows 10 hiện nay có khá nhiều cách, chẳng hạn sử dụng phần mềm thứ ba hoặc thực hiện bằng cách thủ công. Khi chụp màn hình ...

5/7/2023 (Cập Nhật)
Loại bỏ những cách không dùng được và cập nhật lại một vài hình ảnh.
Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo