Print Screen
Best value
3
Cách Chụp Ảnh Màn Hình Máy Tính & Điện Thoại
-4

Có nhiều phương pháp để chụp màn hình máy tính trên Windows 10, ví dụ như sử dụng phần mềm từ bên thứ ba hoặc thao tác thủ công. Khi chụp màn hình máy tính ...

5/7/2023 (Cập Nhật)
Loại bỏ những cách không dùng được và cập nhật lại một vài hình ảnh.
Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo