iphone không rung
1
Cách khắc phục 97% iPhone không rung khi có Điện thoại/Tin nhắn
3

iPhone không rung là chuyện hay gặp, thế nhưng phần lớn trong số các trường hớp đó chỉ là do người dùng thiết lập chức năng chưa đúng hoặc do lỗi ứng dụng ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo