giải phóng ram
0
Great Suspender: Hạn chế sự lãng phí Ram khi dùng Chrome
0

Chrome là một trình duyệt Web  được sử dụng khá phổ biến tại nhiều quốc giá trên thế giới và trong đó có Việt Nam chúng ta. Với Chrome thì bản thân nó có khá ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo