file ẩn
2
Cách hiện 100% file bị ẩn trên Windows 10 [Cứng Đầu Nhất]
1

Mặc định Windows 10 sẽ ẩn đi những file quan trọng, ngoài ra còn có những file mà bạn đang sử dụng có thể vô tình bị ẩn đi do sơ ý tùy chỉnh nào đó hay thậm ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo