bị mất định dạng
1
Cách sửa lỗi file Excel bị mất định dạng sau khi lưu lại tập tin
0

Trong quá trình làm việc, chúng tôi đã chứng kiến nhiều tình huống mà sau khi lưu, File Excel bị mất định dạng khi mở lại. Điều này tạo ra nhiều khó khăn cho ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo