tắt tự động phát video
0
Cách tắt chế độ tự động phát Video trên Facebook
0

Thời gian gần đây, Facebook đã cho các Video tự động chạy mỗi khi bạn lướt qua nó trên tường của mình. Tính năng này được áp dụng trên Facebook nhằm tăng khả ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo