gập laptop nghe nhạc
0
Cách vẫn nghe được nhạc khi gập màn hình Laptop lại 100%
0

Thông thường, mỗi khi chúng ta gập hoặc gấp Laptop lại thì Windows sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ (Sleep). Chính vì vậy, mỗi khi nghe nhạc hoặc xem video ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo