Lấy Mã NgayMã Unica 50% Độc Quyền & Số Lượng Áp Dụng Có Hạn.


nối tập tin
0
Cách chia nhỏ và nối lại các file định dạng có đuôi .rar, .001, ._a
0

Khi sử dụng Internet thì cũng sẽ có lúc bạn cần biết đến thủ thuật chia nhỏ file lớn thành file nhỏ hoặc nối nhiều file thành file duy nhất. Thủ thuật này sẽ ...

Thủ thuật máy tính - Tin học dành cho bạn
Logo